Agenda vergadering 6-10-06

Agenda vergadering 6-10-06

 

Voorzitter: Mark Wijngaarden

Notulist: Stefan Weideveld

 

Punt 1.

Opening. Inleiding door de voorzitter en een kort verhaaltje over hoe de werksfeer gaat en de excursie van donderdag

 

Punt 2.

Goedkeuren van de agenda en het goedkeuren van de notulen van de vorige twee vergaderingen.

 

Punt 3.

Korte presentaties over de werkzaamheden van de afgelopen week. We hebben de opdrachten gesplitst zodat verschillende opdrachten door verschillende groepjes gemaakt werd. Op deze manier schoot het wat meer op.

Mascha en Janneke – dwarsdoorsnede en sedimentenkaart

Tim en Valentijn – natuurwaardebelevingskaart

Ze zullen wat vertellen over wat ze deze week precies hebben gedaan.

 

Punt 4.

Taakverdeling. Wat moet er nog gebeuren? Voor woensdag hebben we weer een deadline en kunnen we op die manier al vastleggen wie wat gaat doen zodat we weer lekker de deadline van woensdag halen.

Zoals de waterkaart, en dat gedoe over de positieve en negatieve elementen van ons gebied.

 

Punt 5.

W.V.T.T.K.

 

Punt 6.

Afspraken voor volgende vergadering.

 

Punt 7.

Rondvraag en afsluiting

Notulen dinsdag 26-09-2006 projectgroep BC1G9

Notulen dinsdag 26-09-2006 projectgroep BC1G9

Door Tim Janssen

 

Mark + Stefan niet aanwezig.

 

We hebben de vegetatie kaart met een goed gevoel en op tijd ingeleverd!

 

Wat staat ons de komende twee weken te wachten?:

 

Natuurwaarde kaart af op woensdag 27-09-2006, dan de helft van volgende week af bijv. opdracht 4 A + B.

Tim stelt voor eerst opdracht 3 dan opdracht 5 A + B in verband met de aaneensluiting van de onderwerpen.

Voorstel door de groep aanvaard.

 

Vaststellen van de factoren:

 

Zeldzaamheid valt af bleek uit het laatste college.

 

Er word gekozen voor - bio diversiteit

-         compleetheid

-         vervangbaarheid

-         natuurlijkheid

 

verder moet er gebeuren;

Het bepalen van de wegingsfactor.

De multie criteria analyse.

Het maken van de natuurwaarde tabel.

Het maken van een natuurwaarde getallen kaart.

En er moet een natuurwaarde kaart ingetekend worden.

 

Dit alles moet woensdag middag afzijn, dan moet er gewerkt worden aan de natuurbelevingswaarde kaart.

 

Valentijn concludeert: we hebben vaak meer soorten dan het maximale aantal dat gegeven word voor het berekenen van het criteria biodiversiteit.

Reactie hierop (en tevens conclusie) is het probleem voorleggen aan meneer Marius en zonodig een aanpassing bedenken.

 

Volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 28-09-2006 om 8.30 uur.

 

Notulen vergadering 3-10-2006

Notulen vergadering 3-10-2006

 

Voorzitter: Tim Janssen

Notulist: Mark Wijngaarden

 

Punt 2 en 3

Het goedkeuren van de agenda en de notulen van de vorige vergaderingen moet nog gebeuren dus daarom gaan we de notulen vrijdag 6 oktober goedkeuren. Er moeten dan dus 2 notulen goedgekeurd worden. Maar de agenda van 3 oktober werd laat de avond van te voren opgestuurd en daarom heeft bijna niemand de agenda punten gezien en kunnen goedkeuren.

 

Punt 4

Probleemstelling: wat moeten we deze week nog doen?

Discussie:

-         valentijn is bezig met het maken van de natuurbelevingswaardenkaart. We hebben hierover weinig informatie gekregen maar hij heeft goede ideeën over hoe de kaart gemaakt moet worden en samen met Tim denkt hij dat het wel moet lukken. De 3 criteria moeten nog bedacht worden, wat enige tijd in beslag gaat nemen.

-         De sedimentenkaart die ook vrijdag af moet zijn wordt door janneke en mascha gemaakt. Het ziet er goed uit en hij is zelfs al bijna af.

-         We kwamen erachter dat opdracht 4c ‘water’ volgende week woensdag af moet zijn maar we hebben besloten dat Mark en Han daar al mee aan de slag gaan.

-         Overige info wat wel van pas kan komen voor het bedenken van criteria is het zoeken op internet  naar NCRV en dan bij google: ‘cottessen’. Dit gaat over de verkiezingen van het beste stukje natuur van Nederland. Misschien kan dit ons helpen bij het zoeken naar criteria. Deze tip kwam van Hans Hoenjet zelf.

Conclusie: Valentijn gaat zich richten op de natuurbelevingswaardenkaart. Tim gaat hem waarschijnlijk daarmee helpen

-         mascha en Janneke gaan verder met de sedimentenkaart en dwarsdoorsnede van ons gebied.

-         Mark en Han gaan verder kijken naar Water.

-         Ivm ziekte van Stefan moeten we nog kijken of hij ergens mee kan helpen. Maar we vinden zeker wel wat.

 

Punt 5

Probleemstelling: wat is er vorige week gebeurd?

Conclusie: ivm ziekte van Mark heeft hij een hele week gemist. Daarom heeft men in het kort uitgelegd wat ze ongeveer gedaan hebben, maar mark zal zich nog zeker moeten verdiepen in de stof wat gemaakt is. Maar iig hebben ze de natuurwaardekaart gemaakt.

 

Punt 6

Probleemstelling: volgende vergadering?

-         Han stelde voor dat de volgende vergadering iedereen in het kort presenteert wat ze allemaal gedaan hebben. Zo krijgt iedereen een duidelijk beeld van wat er allemaal gebeurd. Dit is voor de duidelijkheid van de groep, en in hoeverre we waar mee bezig zijn. We zijn namelijk met meerdere opdrachten te gelijk bezig, en het is onmogelijk om alles samen met de hele groep te doen. Daarom splitsen we de groep op zodat de opdrachten verdeeld worden. Dus vrijdag 6 oktober maakt iedereen duidelijk wat ze gedaan hebben.

 

Punt 7 W.V.T.T.K.

Hans: verandering in de deadlines. Opdracht 6 moet nu 11 oktober ingeleverd worden.

En vrijdag na de vakantie moet de bundel ingeleverd worden.

Maar aangezien Hans onze begeleider is en we de opdrachten bij hem in moeten leveren kunnen we eventueel als we tijd te kort komen met hem overleggen om de deadline eventueel een dagje te verschuiven.

-         over de wateropdracht: we denken dat de les nog komen voor informatie over de opdracht.

-         Voor maandag 9oktober moet iedereen blz 31 vd gebiedsontwikkelaar over toekomstvisie gelezen hebben!

 

Punt 8 rondvraag

 

- Mascha: geen problemen met de sedimentenkaart.

- Iedereen is voor de rest tevreden en blij dat Mark weer beter is

- Stefan voelt zich niet zo lekker.

 

Punt 9 datum volgende vergadering

Vrijdag 9 oktober

Voorzitter: Mark

Notulist: Valentijn

Agenda vergadering 3-10-2006

Agenda vergadering 3-10-2006

 

Voorzitter: Tim Janssen

Notulist: Mark Wijngaarden

 

 

 1. opening

 

 

 1. goedkeuring van de agenda

 

 

 1. goedkeuring van de notulen

 

 1. presenteren van werkzaamheden van afgelopen week

 

 

 1. taakverdeling; wat nog te doen

 

  1. afmaken sedimentenkaart
  2. natuurbelevingswaarde kaart en M.C.analyse
  3. eventueel info verzamelen voor waterkaart.

 

 1. planning maken van wie notuleert en voorzit de komende periode

 

 

 1. W.V.T.T.K

 

 

 1. datum van volgende vergadering

 

 

 1. rondvraag

 

 

 1. afsluiting

Notulen vergadering 18-09-2006

Notulen vergadering 18-09-2006

 

 

Voorzitter:      Janneke Vedder

Notulist:         Mascha Stroop

 

Aanwezig:      Valentijn de Vos, Mark Wijngaarden, Stefan Weideveld, Han van der Horst, Tim Janssen, Janneke Vedder en Mascha Stroop.

Afwezig:          niemand

 

 

1. Opening:                Voorzitter heet iedereen welkom.

 

2. Goedkeuring agenda: (HHOT) punt 5 is een beetje vaag. Wat wordt er precies bedoeld? Definiëren! En punt 10 bij punt 7 WVTTK onderbrengen.

 

3. Goedkeuring notulen: notulen goedgekeurd.

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen:                   * Feedback groepsleden:

- (HHOT) belangrijk om er goed mee om te gaan en te gebruiken

- al doende leert men, college over gehad

- niet op de persoon spelen, op een correcte en eerlijke manier, geef aan wat je (niet) eens bent met gedrag en / of prestaties, zowel positieve als negatieve elementen.

 

5. Presentatie werkzaamheden afgelopen week (37):           - de tweede grote opdracht vrijdag inleveren (vandaag).

- Er is al aan de vegetatiekaart begonnen.

- de infrastructuurkaart is toch nog op tijd ingeleverd.

- eerst nog veldwerk in groepjes en meer gegevens verzamelen voor we verder kunnen met kaarten tekenen.

- hebben ongeveer 2/5 gehad, maar hebben eerst draai moeten vinden. Nu gaat het waarschijnlijk een stuk sneller.

 

6. Bespreken en vaststellen activiteiten komende week:     - na vergadering weer veldwerk.

                                                                                                - dinsdag vanaf 09:00 uur hele dag veldwerk. Verzamelen bij camping Warnsborn.

- woensdag na school ook veldwerk, ’s avonds iedereen stapeltje veldformulieren mee naar huis en toelichting schrijven.

- donderdag verder werken aan toelichtingen en vegetatiekaart.

- vrijdag vegetatiekaart en kleine landschapselementenkaart afmaken. 17:00 uur alles inleveren.

 

7. WVTTK:                                                                 * waar vinden we de kleine landschapselementen?

- Dit kan je (wederom) vinden in het dictaat van  Vegetatiekunde op blz. 74. Lezen voor we naar ons gebied gaan!

* Hoe inkleuren? Met symbolen of alleen kleuren?

   - moet met zowel kleuren als symbolen.

* wat allemaal wit laten?

- de privé-gebieden, dus wat omheind is of daadwerkelijk tuin / camping.

 

8. Datum volgende vergadering:                                De volgende vergadering zal plaats vinden op 22-09-2006, Hans Hoenjet zal hierbij niet aanwezig zijn.

 

9. Rondvraag:                                                              Er is gekeken voor het aanmaken van een weblog. Via http://www.blogse.nl - een simpele site die overzichtelijk is.

 

10. Sluiting:                                                                Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aandacht en inzet.

Agenda vergadering 22-09-2006 BC1G9

Agenda vergadering 22-09-2006  BC1G9

 

Voorzitter: Mascha Stroop

Notulist:     Han van der Horst

 

1.      Opening

2.      Vaststellen agenda

3.      Goedkeuring notulen

4.      Ingekomen stukken en mededelingen

-          Toelichtingen duidelijk geworden? Zijn ze klaar?

-          Kleine landschaps elementen kaart tekenen / uitwerken; wie, wat, hoe?

-          Vegetatiekaart tekenen / uitwerken; wie, wat, hoe?

5.      Presentatie werkzaamheden;

-          wat is er gedaan? Hoe is het gedaan?

o       Vegetatiekaart voorbereidingen.

o       Kleine landschapselementenkaart voorbereidingen.

6.      Bespreken en vaststellen activiteiten komende week

- Is voor iedereen duidelijk wat we wanneer gaan doen en hoe we dat gaan doen?

7.      WVTTK

8.      Datum volgende vergadering

9.      Rondvraag;

-          is het duidelijk? Zijn er vragen?

10.  Functioneren

11. Afsluiting

Agenda vergadering 26-09-2006 BC1G9

Agenda vergadering 26-09-2006  BC1G9

 

Voorzitter: Han v/d Horst

Notulist:     ? (Mark is afwezig)

 

1.      Opening

2.      goedkeuring agenda

3.      Goedkeuring notulen

4.      Ingekomen stukken en mededelingen

-         Wanneer kan de weblog in gebruik worden genomen? En hoe werkt het precies?

5.      Presentatie werkzaamheden

- De vegetatiekaart en de kleine landschapselementenkaart zijn met een goed gevoel op tijd ingeleverd.

6.      Bespreken en vaststellen activiteiten komende week

7.      - Taken verdelen voor de natuurwaardenkaart en een deel van de opdrachten voor volgende week verdelen.

8.      WVTTK

9.      Datum volgende vergadering: ?

10.  Rondvraag

11.  Functioneren

- Is iedereen tevreden over de samenwerking? Zo nee, wat kan er verbeterd worden?

12. Afsluiting

 

Notulen vergadering 22 09 2006

Notulen vergadering 22 – 09 – 2006

 

Voorzitter:        Mascha Stroop

Notulist:           Han v/d Horst

 

Aanwezig:         Janneke Vedder, Stefan Weideveld, Mascha Stroop, Valentijn Vos, Han v/d Horst

Afwezig:           Tim Janssen, Mark Wijngaarden

 

Opening

Voorzitter heet iedereen welkom

 

Goedkeuring agenda

Agenda goedgekeurd.

 

Goedkeuring notulen

Er zaten een paar kleine foutjes in de notulen, wat betreft de schrijfwijze.

Ingekomen stukken en mededelingen

N.v.t.

 

Presentatiewerkzaamheden afgelopen week

Het opnemen van de vegetatie in ons gebied zit erop, evenals het (globaal) uitwerken van de toelichting bij elk vegetatietype. De vegetatiekaart en de kleine landschapselementenkaart zijn ingetekend. De toelichtingen zijn netjes uitgewerkt.

Het werk voor deze week zit erop!

 

Bespreken en vaststellen activiteiten komende week

Iedereen moet goed doorlezen wat we precies moeten doen voor het maken van de natuurwaardenkaart. Eventueel gaan we alvast bezig voor de opdrachten voor week 40.

 

WVTTK

Hoe zit het met de weblog? Stefan zal dit weekend op www.blogse.nl kijken naar een weblog.

 

Datum volgende vergadering

26 – 09 – 2006

 

Rondvraag

N.v.t.

 

Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering af.

De weblog

Hier bij de oficele Bc1g9 log.

 

Ik heb alleen nog de missende agenda hebben en de notule.